Algemene voorwaarden

Bij deelname aan de workshops, lessen, voorstellingen of andere activiteiten gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Ik geef toestemming aan Circusschool Tefredo/De Act om gegevens over mij te verwerken (verkregen via het inschrijfformulier). Het kan gaan om gegevens over mij die door Circusschool Tefredo/De Act worden geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij andere instellingen of gegevens over mij die door Circusschool Tefredo/De Act worden verstrekt aan anderen. 
  • Circus-school Tefredo/De Act informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat Circus-school Tefredo/De Act mij uitlegt, wanneer hierom gevraagd wordt, om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen.
  • Circusschool Tefredo/De Act gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en zullen deze ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.
  • Circusschool Tefredo/De Act zal maximaal zes maanden uw inschrijfformulier bewaren. Hierna zal het vernietigd worden.
  • Circusschool Tefredo/De Act mag een door uw verkregen mailadres bewaren voor het verzenden van een online nieuwsbrief/informatie over de circusschool of culturele activiteiten vanuit De Act.
  • Circusschool Tefredo/De Act behoud het recht om bij alle activiteiten foto’s te maken en deze online én offline te plaatsen op sociale media, website en pr-materiaal. Wanneer u niet wilt dat u op foto’s komt kunt u dit schriftelijk aangeven via het inschrijfformulier van de circusschool of via mail aan: info@deact.nl.
  • Circusschool Tefredo/De Act behoud zich het recht om eventuele ontzegging van deelname aan activiteiten van de circusschool toe te passen.
  • Circusschool Tefredo/De Act behoud het recht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen.
  • Circusschool Tefredo/De Act handelt ten goede trouw, echter is deelname aan een activiteit van Circusschool Tefredo/De Act op eigen verantwoording. Circusschool Tefredo/De Act stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u altijd contact opnemen met ons via: info@deact.nl. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk te helpen.